ну от

Jul. 4th, 2014 12:52 am
w4aslyva: (Default)
[personal profile] w4aslyva
 є час каміння розкидати і є час каміння збирати, десь так воно формулюється?
так от в мене так з моїм фанатизмом від людей.
22 червня я в тобі розчарувалась:)

Date: 2014-06-22 07:46 am (UTC)
From: [personal profile] vie_chen
є стара, як світ, формала: щоб не розчаровуватися - не зачаровуйся. Світ цікавий і без ілюзій лишніх.
Edited Date: 2014-06-22 07:46 am (UTC)

Date: 2014-06-22 09:28 am (UTC)
mokosha: (Default)
From: [personal profile] mokosha
хто то проштрафився?

Date: 2014-06-22 01:18 pm (UTC)
mokosha: (Default)
From: [personal profile] mokosha
прізвище якого я чула останні тижні? ;)
молодший чи старший?)))

Profile

w4aslyva: (Default)
w4aslyva

July 2014

S M T W T F S
  123 45
6789101112
13141516 17 1819
20212223242526
27282930 31  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:54 am
Powered by Dreamwidth Studios